Flygt Concertor®
Världens första avloppspumpssystem med integrerad intelligens

Video Customer Testimonials
Video Flygt Concertor®

En kraftfull lösning.Obegränsade möjligheter.

Concertor, ett fullt ut integrerat system med hög operativ flexibilitet som tar avloppsvattenpumpning till en helt ny nivå.

Ett fullt integrerat system

Flygt Concertor kombinerar en fullt ut integrerad pumpstyrning med effektiv IE4 motor, hydraulik i världsklass med N-hydrauliken och intelligent funktionalitet - allt baserat på 60 års erfarenhet av avloppsvattenpumpning.

Ett nytt sätt att tänka

Tack vare den integrerade styrningen anpassar sig Conertor automatiskt till olika förutsättningar för pumpningen, du får optimal energiförbrukning och drift samtidigt som totalkostnaden sänks. De smarta funktionerna som är integrerade i pumpen gör det lätt och snabbt att ställa in styrning och funktion vilket annars skulle ha krävt sofistikerad styrnings- och kontrollsystem. Allt detta resulterar i minimal miljöpåverkan.

Efficient Asset Management

LAGERHÅLLNING AV OLIKA ERSÄTTNINGSPUMPAR KAN MINSKAS MED UPP TILL
80%
TACK VARE CONCERTORS PRESTANDAFÄLT

Att välja rätt pump till din pumpstation är numera lätt. Xylem’s Flygt Concertor erbjuder ett brett prestandafält som som gör att du inte behöver lägga tid på att hitta den perfekta driftspunkten. Du behöver inte heller ha ersättningspumpar på lager för olika pumpbehov. Den nya innovativa tekniken erbjuder en pump som automatiskt hittar den optimala driftspunkten och som kan variera fritt mellan olika pumpbehov - utan att förändra impellerns diameter eller motorns kapacitet.

 • Lättare att välja pump
 • Justerbar prestandakurva
 • Finjustera på distans eller direkt på plats
 • Reducera behovet av ersättningspumpar
 • Enklare reservdelshantering
 • Kortare leveranstider

Problemfri pumpning

BEHOVET AV OPLANERAD SERVICE PÅ GRUND AV IGENSÄTTNING OCH SLAMSUGNING REDUCERAS MED ÄNDA UPP TILL
80%

Att rensa bort slam, sand och fett och annat från sumpen kan vara både otrevligt och kostsamt. Många standardpumpar kräver service för att undvika driftsstopp när denna typ av material pumpas. Concertor tar problemfri pumpning till en helt ny nivå.

Detta blir möjligt genom en unik kombination av teknik i världsklass som i harmoni arbetar tillsammans med intelligent funktionalitet som gör att pumpen automatiskt hålls ren och igensättningsfri. Concertor är testad i fält på ett flertal platser världen runt och resultaten är anmärkningsvärda.

För att minska sedimentering, orsaker till lukt och oplanerad service har vi integrerat en sump- och rörspolningsfunktion i pumpsystemet. Ett stort antal tester visar att detta dramatiskt minskar oplanerad och kostsam service. En integrerad pumprengöringsfunktion tillsammans med vår patenterade Adaptive N-technology, hittar och åtgärdar igensättning.

 • Inbyggd rengöring av sump och rörledningar
 • Integrerad pumprengöringsfukntion
 • Självrengörande hydraulik
 • Automatisk övervakningsfunktion
 • Sjävjusterande funktion för minskat slitage på vitala delar
 • Vattensäkrad, integrerad elektronik placerad i pumpen

Energibesparing

UPP TILL
70%
ENERGIBESPARING JÄMFÖRT MED TRADITIONELLA LÖSNINGAR

Energiförbrukningen spelar roll. Det finns studier som visar att energin står för 34% av den totala livscykelkostnaden av ett traditionellt system för avloppspumpning. Concertor är en energibesparare av stora mått som har potential att skära ner el-kostnaderna med upp till 70%.

Utrustad med både utvecklad mjukvara och nästa generations hårdvara, kan Concertor reducera energikostnaden på flera sätt. Ett exempel är vår patenterade energibesparingsfunktion som automatiskt ser till att alla pumpar i systemet alltid arbetar på bästa driftspunkt.

 • Automatisk självreglerande engergibesparing
 • Teknologi i världsklass
 • Effektiv motor som motsvarar IE4 standard
 • Adaptive-N hydraulik med bibehållen verkningsgrad
 • Miljöbesparing genom minskad energiförbrukning

Minskad totalinvestering

UPP TILL
50%
MINDRE AUTOMATIKSKÅP JÄMFÖRT MED TRADITIONELLA SKÅP

Våra kunder säger ofta att de uppskattar robusta och tillförlitliga lösningar men även att de ska vara lätta att använda. Avancerad funktionalitet har fördelar men kräver fler komponenter, större skåp och ingenjörstimmar. Concertor löser allt det här genom att bädda in all funktionalitet i ett förprogramerat och konfigurerat system.

Den kompakta desigen frigör utrymme i både befintliga och nya skåp och möjliggör full övervakningsfunktionalitet utan ett tradionellt större skåp.

Alla funktioner är förprogramerade, konfigurerade och testade som en ingegrerad lösning - redan från fabrik. Genom en enkel installationsanvisning och en okomplicerad skåpdesign blir även installation och idriftssättning enkel.

 • Konfigurerad och testad i fabrik som totallösning
 • Mindre och förenklad skåpsdesign
 • Enkel installationsguide
 • Inbyggd övervakningsfunktionalitet

Ett flexibelt system som kan anpassas efter behov

Flygt ® är ett fullt integrerat avloppspumpningssystem som levererar hög verkningsgrad i fyra olika påbyggnadssteg. Vilket steg som är optimalt för just dig beror på ditt unika applikationsbehov dvs om du behöver uppgradera befintlig pumpstyrning eller om du redan har en pumpstyrning för din process. Eftersom systemet är uppbyggt i olika steg så är det flexibelt och kan uppgraderas vartefter behoven förändras.

BACK TO CALCULATOR
Choose a product to view features:
Concertor® XPC Concertor® DP Concertor® EA Concertor® N
Enkelt produktval
Mindre lager av ersättningspumpar
Möjlighet att ändra driftinställningar på plats
Mindre automatikskåp
Igensättningsfri pumpning
Energibesparingar
Kompakt produkt med färre komponenter
Minskat antal ingenjörstimmar och installationstid
Ökad driftsäkerhet och utökad livslängd
Rena pumpsumpar
Pump-prestanda på hög nivå
Överlägsen de konventionella lösningarna
Bättre jämfört med konventionella lösningar
Prestanda jämförbar med konventionella system

Översikt av funktioner

Concertor® XPC Concertor® DP Concertor® EA Concertor® N
Choose a product to view features:
Concertor®XPC Concertor®DP Concertor®EA Concertor®N
Fåtal knapptryckningar för att ändra prestanda
Funktion för registrering vid igensättning
Självrensnings funktion
Konstant effekt
Nya generationens Adaptive N design
Motorverkningsgrad enligt IE4
Effektfaktor nära 1
Alltid korrekt rotationsriktining för impeller
Automatisk omstartsfunktion
Mjukstart
Mjukstopp
Summalarm, I/O för termisk och läckage
Multipla larm, två prioriteter
Självinstruerande, integrerad uppstartsmanual
Extern kommunikation
Status och historik
Användargränssnitt (HMI)
Nödkörningsrelä och funktionalitet
Pumpstationsstyrning
Energiminimering
Sumprengöring
Rengöring av utloppsrör
Extern processkontroll (4-20mA eller ModBus)
with service tool

Flygt Concertor®Ett fullt skalbart system

Flygt Concertor är designat för att automatiskt ställa in optimal driftspunkt och minska de totala ägandekostnaderna. Eftersom det också är skalbart, kan du välja mellan en rad olika storlekar och konfigurationer och enkelt uppgradera till mer funktionalitet i framtiden.

Klicka nedn för att läsa varför Flygt Concertor är ett genombrott inom avloppsvattenpumpning.

Välj din applikation

Avloppsvattenpumpning

Avloppsvattenpumpning

Lyftstation

Kombinerad avlopp & dagvattenhantering

Pumpning för reningsverk
QUESTION 1 OF 3

Vill ni uppgradera eller byta ditt styrsystem?

Ja
Nej
QUESTION 2 OF 3

Behöver ditt system en fast pumpkurva eller ett helt prestandafält för justerbar drift?

Fast
prestandakurva:
Justerbar pump
-prestanda
QUESTION 3 OF 3

Vill du ha möjlighet att ändra prestanda på pumpen på plats eller på håll?

Ja
Nej

Olika utmaningar

Klicka på en utmaning nedan och se hur Concertor
kan tillgodose dina behov

Mina pumpar sätter igen

Mina pumpar havererar för ofta

Jag behöver maximera mina energibesparingar

Jag spenderar för mycket pengar på slamsugning av pumpsumpar

Jag är inte säker på driftpunkten vid köp av en ny pump eller en ersättningspump

Jag behöver byta ut en trasig pump

Jag behöver en pump som kan variera prestandan under drift

Jag vill inte ha kvar en massa reservpumpar vid nödutryckningar

Jag vill ha smartare pumpstationer och enklare pumpstyrning

Jag behöver en avloppspumpstation med avancerad funktionalitet

Jag vill ha smartare pumpstationer med ett mindre miljöavtryck än idag

IJag vill enkelt kunna ändra pump-prestanda

Det är dyrt och komplicerat att driftsätta min pumpstation

Det är svårt att få till en stabil miljö för min elektronik

moretopMore

Hitta din mest kostnadseffektiva pumplösning

Använd kalkylatorn för att beräkna livscykelkostnaderna (LCC) med olika ConcertorTM jämfört med befintligt pumpsystem. LCC-formeln som används i detta verktyg är baserad på industristandarden för LCC-beräkningar.

Grunddata för beräkningar

Standardvärdena är baserade på ett genosmnittligt globalt värde. Om du har mer exakta värden så är det bara att ändra.

 • Inflationstakt2%
 • Ränta3%
 • Årlig ökad energikostnad exklusive inflation0%
 • Kostnad per arbetstimme$100
 • CO₂  Factor (kg CO₂ ekvivalent kWh)(kg CO₂ ekvivalent/kWh)
 • Energikostnad0.1 $/kWh
 • Märkeffekt per pump        
  Konventionell
  Set power per pump
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N
 • Antal pumpar i stationen
  Konventionell
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N
 • Genomsnittlig drifttid per pump i drift
  Konventionelltim/år
  Concertor XPCtim/år
  Concertor DPtim/år
  Concertor EAtim/år
  Concertor Ntim/år
 • Livslängd i år15
 • Statisk höjd/Totalhöjd    30%
  Conventional
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N
 • Pumpat medie    Unscreened raw sewage
 • Impeller TypeTvåkanalhjul
  Conventional
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N

Initial inköpskostnad
Pris (Cic)
  

 • Total pumpkostnad inkluderandes dimensionering$
  Conventional
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N
 • Automatikskåp inkluderandes dimensionering    $
  Conventional
  Concertor XPC    
  Concertor DP    
  Concertor EA    
  Concertor N
 • Andra kostnader$
  Conventional
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N

Installation och idrifttagningskostnad (Cin)  

 • Idrifttagning av automatikskåp$
  Conventional
  Concertor XPC    
  Concertor DP    
  Concertor EA    
  Concertor N    
 • Installation av pump$
  Conventional
  Concertor XPC    
  Concertor DP    
  Concertor EA    
  Concertor N    

Energikostnad(Ce)  

 • Energikostnad$
  Conventional
  Concertor XPC    
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N

Underhåll och reparationskostnader (Cm)  

 • Pumpens underhålls kostnad per år(planerad underhållskostnad)$
  Conventional
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N
 • Sumprengöringskostnad per år (planerad underhållskostnad)$
  Conventional
  Concertor XPC    
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N
 • Antal igensättningar per år (oplanerat underhåll)    
  Conventional
  Concertor XPC    
  Concertor DP    
  Concertor EA    
  Concertor N    
 • Arbetstimmar per underhållstillfälle (oplanerat underhåll)    
  Conventional
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N
 • Fast kostnad per underhållstillfälle (oplanerat)    $
  Conventional
  Concertor XPC
  Concertor DP
  Concertor EA
  Concertor N

LCC resultat beräkning

Uppgifterna nedan visar en jämförelse av den totala ägandekostnaden mellan konventionellt system och Flygt ConcertorTM. Om du vill dela, spara eller skriva ut ditt resultat använd knapparna längst ned på sidan.

Tillbaka till beräkning
  TOTAL LIVSCYKELKOSTNAD ENERGIÅTGÅNG UNDER LIVSCYKEL CO2 UTSLÄPP UNDER LIVSCYKEL ÅTERBETALNINGSTID (BREAK EVEN) JÄMFÖRT MED KONVENTIONELL LÖSNING
  TOTAL LIVSCYKELKOSTNAD ENERGIÅTGÅNG UNDER LIVSCYKEL CO2 UTSLÄPP UNDER LIVSCYKEL ÅTERBETALNINGSTID (BREAK EVEN) JÄMFÖRT MED KONVENTIONELL LÖSNING
Conventional $0 0 kWh 0 kg CO2 -
XPC $0 0 kWh 0 kg CO2 '-'
DP $0 0 kWh 0 kg CO2 '-'
EA $0 0 kWh 0 kg CO2 '-'
N $0 0 kWh 0 kg CO2 '-'

Net Present Life Cycle Costs

Tid till nollresultat (break even)

Base Data for Calculations

Inflation Rate:

2%

Interest Rate:

3%

Yearly Increased Energy Cost Above Inflation:

0%

Cost Per Man Hour:

100$

CO₂ Factor:

Electricity, Central Europe: 0,926

Energy Cost

0.1$/kWh

Rated Power Per Pump

Conventional:6.5kW

Set Power Per Pump

Concertor:5.5kW

Number of Pumps in Station

Conventional:1 Duty + 1 Standby

Concertor:1 Duty + 1 Standby

Average Operating Time Per Duty Pump

Conventional:1500Hours/Year

Concertor:1500Hours/Year

Lifetime in Years

15

Static Head/Total Head

Pumped Media

Unscreened Raw Sewage

Hjultyp

Konventionell:Closed Two Vane

Concertor:N-teknologi

Cic (initial kostnad för inköp)

Total Pump Cost Including Engineering

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Control Panel Cost Including Engineering

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Other Costs

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Cin (installation + idrifttaging)

Commissioning of Control Panel

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Installation of Pump

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Ce (energikostnad)

Energy Cost

Conventional:878$

Concertor XPC:454$

Concertor DP:825$

Concertor EA:825$

Concertor N:825$

Cm (underhåll och reparationskostnad)

Pump Maintenance Cost Per Year (Planned Cost)

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Sump and Pipe Cleaning Cost Per Year (Planned Cost)

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Number of Cloggings Per Year (Unplanned)

Conventional:5.1

Concertor XPC:0

Concertor DP:0

Concertor EA:0

Concertor N:0

Man Hour Per Maintenance (Unplanned)

Conventional:0h

Concertor XPC:0h

Concertor DP:0h

Concertor EA:0h

Concertor N:0h

Fixed Cost Per Maintenance (Unplanned)

Conventional:0$

Concertor XPC:0$

Concertor DP:0$

Concertor EA:0$

Concertor N:0$

Close
Close

Få en offert.

Tvingande fält.

Genom att klicka på Skicka godkänner du att Xylem kan använda dina personuppgifter som hjälp att ge dig support för det här ärendet och kommer att kontakta dig direkt om det här ärendet. I vår sekretess- och cookiepolicy finns mer information om hur/varför och var vi använder dina uppgifter.

Close

Tack!.

Ditt meddelande är skickat

Close
Performance Range
Available up to 7.3 kW / 10hp
The Concertor system offers infinite performance selections from within a field. The system is frequency independent and covers 50-60 Hz at 380-480V.
Close
System
Concertor®XPC
Detta marknadsledande system passar för de flesta pumpstationer i ett avloppspumpsystem. Eftersom det levereras förkonfigurerat och färdigdimensionerat kan du enkelt ta det i drift. Det ger dig de lägsta ägandekostnaderna i kombination med maximal driftsäkerhet, prestanda och flexibilitet för att fungera för pumpstationer med 1-4 pumpar.
 • Upptäckt av igensättning och pumprengöring
 • Konstant effekt
 • Motorverkningsgrad i paritet med IE4
 • Alltid korrekt rotationsriktning för hjulet
 • Inbyggt motorskydd
 • Mjukstart/stopp
 • Installationsguide
 • Kommunikation till externa system
 • Lokala och fjärr-larm och driftthistorik
 • Energiminimering
 • Pumpsumpsrengöring
 • Rengöring av utloppsrören
System
Concertor®DP
Detta system är idealiskt när du behöver en pump som svarar på ändringar i en process som t ex att bibehålla ett inställt flöde, nivå eller tryck. Det kräver en överordnad styrning för processkontrollsignalen. Under drift kommer pumpen variera sin prestanda för att möta det inställda värdet.
 • Tryck på en knapp för att ändra pump-prestanda
 • Upptäckt av igensättning och pumprengöring
 • Konstant effekt
 • Motorverkningsgrad i paritet med IE4
 • Alltid korrekt rotationsriktning för hjulet
 • Inbyggt motorskydd
 • Mjukstart/stopp
 • Installationsguide
 • Kommunikation till externa system
 • Lokala och fjärr-larm och driftthistorik
 • Extern processkontroll
System
Concertor®EA
Detta är bästa valet om du vill ha den mest tillförlitliga och flexibla pumpen för en DOL-styrd pumpstation. Pump-prestanda justeras enkelt med en knapptryckning, och möjliggör att kunna köra mot olika driftsförhållanden eller att köras vid olika pumpstationer. Systemet ger pump och motordata, smidig anslutning och fjärrövervakning via Modbus.

 • Tryck på en knapp för att ändra pump-prestanda
 • Upptäckt av igensättning och pumprengöring
 • Konstant effekt
 • Motorverkningsgrad i paritet med IE4
 • Alltid korrekt rotationsriktning för hjulet
 • Inbyggt motorskydd
 • Mjukstart/stopp
 • Installationsguide
 • Kommunikation till externa system
 • Lokala och fjärr-larm och driftthistorik
System
Concertor®N
Basvalet om du vill ha den mest tillförlitliga, flexibla och energieffektiva pumpen för on/off drift av din pumpstation. Funktioner som konstant effekt, upptäckt av igensättning, pumprengöring, mjukstart och motorskydd ökar pumpsystemets tillförlitlighet och sänker driftkostnaderna. Concertor N är enkel att uppgradera till EA, DP eller XPC.
 • Tryck på en knapp för att ändra pump-prestanda
 • Upptäckt av igensättning och pumprengöring
 • Konstant effekt
 • Motorverkningsgrad i paritet med IE4
 • Alltid korrekt rotationsriktning för hjulet
 • Inbyggt motorskydd
 • Mjukstart
Close
UTMANING
Mina pumpar sätter igen
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor har en integrerad elektronisk funktion för upptäckt och eliminering av igensättning för normalt avloppsvatten. Den patenterade Adaptive N teknologin säkerställer igensättningsfri drift och bibehållen hög verkningsgrad över tid. Detta sparar dyra och oönskade nödutryckningar för att säkerställa driften. Concertor är det mest tillförlitliga avloppspumpnings-systemet på marknaden.
UTMANING
Mina pumpar havererar för ofta
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor är utrustad med fuktioner som signifikant ökar pumpsystemets tillförlitlighet - funktioner som eliminerar potentiella fel och reducerar effekterna av mänskliga fel. Upptäckt av igensättning och pumprengöringsfunktionen skyddar mot oönskade driftstopp/nödutryckningar.

Det finns dessutom inget behov att kontrollera rotationsriktning av pumphjulet då detta görs automatiskt. Mjukstartsfunktionen reducerar strömspikar vid driftstart och minimerar belastningen på axel, lager, tätningar och pumphjul. Motor och nätskyddsfunktionen skyddar motor och elektronik från överlast.
UTMANING
Jag behöver maximera mina energibesparingar
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor tar energibesparing till nästa nivå. Utrustad med patenterad mjukvara och toppmodern hårdvara uppnås upp till 70% energibesparing jämfört med konventionella avloppspumplösningar. Enastående pump-prestanda uppnås genom toppmoderna komponenter inklusive en högeffektiv IE4 motor, självregörande Adaptive N hydraulik och konstant effektfunktionalitet. I tillägg till det finns inget behov av ventilering eller kylning av automatikskåpet.

Du får påtagliga besparingar genom hela systemets livscykel. Som visat i animeringen så är Concertor XPC-systemet konstruerat för självoptimering som säkerställer att pumparna automatiskt justerar prestanda till den driftpunkt som ger lägsta energiförbrukning. Detta är tack vare den patenterade energiminimeringsfunktionen, som kan hantera upp till 4 pumpar i en pumpstation.
UTMANING
Jag spenderar för mycket pengar på slamsugning av pumpsumpar
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor XPC minimerar behovet av dyrbar slamsugning. Med inbyggd regöringsfunktion för pumpsump och ledningar så reduceras sedimentering, fettuppbyggnad, oönskad lukt och oplanerat underhåll. Detta är framförallt en stor hjälp för stationer som regelbundet har bekymmer med fettuppbyggnad som resulterar i frekvent oplanerat underhåll.
UTMANING
Jag är inte säker på driftpunkten vid köp av en ny pump eller en ersättningspump
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Med Concertor så blir pumpval och utbyte väldigt lätt eftersom pumpen kan ställas in för att precist kunna möta dina driftbehov. Olikt pumpar med fast driftpunkt så fungerar Concertor inom ett brett prestandafält. Så även om du inte vet exakt driftpunkt när du byter pump så kan Concertors prestandakurva ändras utan att byta pumphjul. Som ett reultat av detta så kan du välja pump utifrån utloppsstorlek och motorstorlek och behöver inte bekymra dig om exakt pumpprestanda.
UTMANING
Jag behöver byta ut en trasig pump
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Med Concertor N, så blir pumpval och byte av pump väldigt lätt eftersom pumpen kan ställas in för att exakt möta dina driftbehov. Olikt pumpar med fast prestandakurva så kan Concertor N arbeta inom ett brett prestandafält. Med en uppgradering till Concertor EA så kan prestandan justeras lokalt genom en enkel knapptryckning.

Även om du inte vet exakt driftpunkt vid byte av en pump så kan Concertor N:s prestandakurva ändras utan att lyfta pumpen eller byta pumphjul. Som visat i animeringen, kan en rad olika prestandakurvor ställas in - utan att behöva trimma eller byta byta pumphjul/pump.
UTMANING
Jag behöver en pump som kan variera prestandan under drift
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor DP är det ideala valet när du behöver en pump som måste svara på ändrade driftsförhållanden i en process som t ex bibehålla ett visst flöde, nivå eller tryck. Det kräver en överordnad styrning för pumpen för att variera pumpens prestanda och möta processkraven. Concertor DP arbetar genom hela prestandafältet och svarar hela tiden till den överordnade signalen för att möta varierande tryck eller flöde. Detta därför att mjukvaran och elektroniken ger variabel pumpprestanda beroende på vilka behov som finns.
UTMANING
Jag vill inte ha kvar en massa reservpumpar vid nödutryckningar
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Eftersom Concertor är konstruerat att täcka in ett brett prestandafält, så reduceras behovet av att behöva bibehålla ett stort lager av reservpumpar för nödutryckning. Du behöver inte längre oroa dig för att behöva leta efter eller vänta på en beställd reservpump. Du behöver bara en Concertor N per utloppsstorlek istället för flera olika pumpar.
UTMANING
Jag vill ha smartare pumpstationer och enklare pumpstyrning
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor N har mer inbyggd funktionalitet än någon annan avloppspump på marknaden. Den minimerar antalet komponenter och komplexiteten och ger dig ett komplett system som kan kopplas upp mot ett SCADA-system. Alla funktioner är förinställda och konfigurerade och testade som en helhetslösning - direkt från fabrik. Installering och driftttagning är enkel tack vare en vägledande installationsguide och enkel skåplösning. Kort sagt så minskas tiden för uppstart och installation och det reducerar din totala investering på en rad sätt som t ex minimering av ingenjörstimmar för uppstart, idrifttagning och kostnader för problemsökning.
UTMANING
Jag behöver en avloppspumpstation med avancerad funktionalitet
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor XPC är den mest avancerade och omfattande systemet för pumpstationer upp till 4 pumpar. Detta intelligenta och integrerade system ger dig lägsta ägandekostnader med maximal driftsäkerhet och prestanda. Funktioner som energiminimering, pumpsumprengöring, upptäckt och rengöring av igensättning är alla del av detta. Med fjärrkommunikation och inbyggda protokoll för SCADA så har du möjlighet att ha full kontroll på din pumpstation oberoende av var du befinner dig. Den fysiska storleken på din auotomatikskåplösning blir avsevärt reducerad vilket sparar investeringskostnader och den utökade driftsäkerheten och den höga verkningsgraden sparar än mer över tid.
UTMANING
Jag vill ha smartare pumpstationer med ett mindre miljöavtryck än idag
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Concertor reducerar den fysiska sotorleken och därmed miljöpåverkan med upp till 50% jämfört med ett DOL-skåp. Den integrerar allt du behöver för avloppsvattenpumpning till ett enkelt, förinställt och sömlöst system. Den kompakta designen är möjlig tack vare att traditionella komponenter som motorskydd, pumpstyrning, givare, variabel frekvensstyrning och utrustning för klimatkontroll inte längre behövs i automatikskåpet. Dessa funktioner elimineras alternativt är inbyggda i pumpen. Storleken på pumpsumpen kan också reduceras eftersom det inte längre finns nån gräns för hur många starter per timme som Concertor N kan hantera.
UTMANING
Jag vill enkelt kunna ändra pump-prestanda
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
En unik funktionalitet med Concertor EA-systemet är att du kan ändra pump-prestanda med en knapptryckning. Med Concertor XPC så kommer pumpen automatiskt justera sin prestanda till driftpunkten som ger lägsta specifika energiförbrukning för att maximera dina kostnadsbesparingar.
UTMANING
Det är dyrt och komplicerat att driftsätta min pumpstation
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Att driftsätta en avloppspumpstation borde vara lätt och enkelt. Med Concertor är alla funktioner förinställda, konfigurerade och testade som ett komplett system - direkt från fabrik. Installation och idrifttagning sker snabbt och enkelt tack vare en vägledande installationsanvisning. Detta bidrar till att minimera nedlagd tid och kostnader för utrustning på en rad olika sätt som t ex ingenjörstimmar, uppstart och kostnader för problemsökning.
UTMANING
Det är svårt att få till en stabil miljö för min elektronik
REKOMMENDERAT CONCERTOR SYSTEMS
XPCDPEAN
Eftersom Concertor har intelligensen inbyggd i pumpen är den, liksom pumpen, dränkt under drift, vilket skyddar den från den aggresiva miljön. Det gör miljön idealisk för elektronik eftersom den skyddas från hetta, kyla, damm och skräp likväl som snabba och större temperaturväxlingar. Kylningen är utmärkt, temperaturen är relativt konstant och motorkablar är så korta som det går vilket gör att risken för störningar och strömspikar minimeras.
Close

Flygt Concertor LCC-beräkning

Vilken Concertor-lösning vill du inkludera I din jämförelse?Lär dig mer
Close

Dela ditt resultat

Dela beräkningar och resultaten som en länk. Genom att öppna denna länk kommer mottagaren få full tillgång till verktyget med alla inställningar och inmatade data. Vänligen inkludera dina kontaktuppgifter och annan viktig information i ditt personliga meddelande.
Close
Close